Het consult                                   

De behandeling van Body Stress Release zet een proces in het lichaam in gang van spanning loslaten en herstellen. Het proces wordt standaard opgestart met 3 behandelingen, te weten op de 1e, 4e en 11e dag. Hoeveel vervolgsessies nodig zijn en met welke frequentie is per individu verschillend. Als body stress recent is ontstaan zal het proces van loslaten vrij snel plaatsvinden. Wanneer body stress echter gedurende een langere tijd (mogelijk al jaren) aanwezig is, zullen meer behandelingen nodig zijn.

Bij het eerste consult is er een intakegesprek, gevolgd door een release. De practitioner (behandelaar) stelt vragen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van de cliënt. De vragen hebben betrekking op de medische geschiedenis, zoals ongelukken, valpartijen, botbreuken en eventuele operaties die de cliënt heeft ondergaan. Ook kan worden gevraagd naar oorzaken van body stress met een chemische of emotionele aard. Tevens geeft de practitioner uitleg over de samenhang tussen de vastgezette spanning en de ontstane klachten, de mogelijke effecten van de release en de beste manier om het proces te ondersteunen.
Tijdens de release is de cliënt geheel gekleed en houdt tevens zijn schoenen aan.
De BSR-practitioner maakt gebruik van een speciale bank om de release te doen. De cliënt gaat licht voorover leunend op de voetenplank staan, waarna de bank langzaam horizontaal gekanteld wordt. Hierna begint de release.

De release

Het opslaan van spanning (body stress) is goed georganiseerd; het lichaam zorgt ervoor dat dit in bepaalde patronen gebeurt. De Body Stress Release-practitioner is opgeleid om deze patronen te herkennen en op te sporen waar en in welke richting deze zich bevinden. De practitioner test het lichaam op body stress, hij maakt hierbij gebruik van het zogenoemde bio-feedback mechanisme van het lichaam.
Wanneer er sprake is van vastgezette spanning zal het lichaam tijdens het testen reageren door middel van reflexen. Op die manier kan heel zorgvuldig worden vastgesteld welke releases de cliënt nodig heeft en in welke richting deze moeten worden uitgevoerd.
Deze methode is effectief omdat er geen eigen interpretatie nodig is, niet van de cliënt en niet van de practitioner. Het is ook niet nodig om erin te ‘geloven’.

De release bestaat uit het geven van kleine, lichte impulsen met de vingers, duimen of handen op de juiste plaats en in de juiste richting. Het lichaam kan door deze impulsen de spanning laag voor laag loslaten. Hierdoor krijgt het zenuwstelsel weer ruimte en de communicatie tussen de hersenen en het lichaam zal herstellen.
Dit is cruciaal voor het zelf genezend vermogen, dat ervoor zorgt dat de natuurlijke veerkracht en gezondheid terugkeert.

Contact

Body Stress Release
Monique Salemink
Vossenbergsesteeg 9
5482 WE  Schijndel

06-1614 8160
info@bsrmonique.nl

naar top