Voor artsen en andere professionals

Body Stress Release in relatie met de reguliere geneeskunde

Body Stress Release is een complementaire, oftewel aanvullende gezondheidstechniek.
De BSR-practitioner diagnosticeert of behandelt in geen enkel opzichten ziekten, noch geeft deze advies over het verloop van ziekteprocessen; dat is het terrein van de geneeskunde. BSR probeert op generlei wijze medische voorzieningen te kopiëren. BSR heeft een scherp omlijnd werkgebied waaraan practitioners zich moeten houden en die zijn vastgelegd in de BSR-constitutie. BSR beperkt zich tot het lokaliseren en vrijmaken van body stress (opgeslagen spierspanning). BSR houdt zich niet bezig met medicatie of manipulatie en begeeft zich daardoor nooit op enig medisch terrein.

BSR-terminologie

BSR-practitioners vermijden het gebruik van termen die misleidend kunnen zijn: we spreken van een BSR-sessie, – consult of –afspraak. De practitioner voert een BSR-test uit, hij stelt geen diagnose. De woorden ‘therapie’ en ‘therapeut’ worden niet gebruikt, en we hebben het over ‘klanten’ of ‘cliënten’, niet over ‘patiënten’.
Hierdoor behoudt BSR haar heldere identiteit en haar professionele rol als een aanvullende gezondheidstechniek.

Samenwerken en doorverwijzen

Vaak hebben cliënten al medische onderzoeken en/of behandelingen ondergaan voordat ze voor BSR komen. In veel gevallen zijn er geen afwijkingen of ziekten aan het licht gekomen, maar ervaart de cliënt toch (chronische) pijn of beperkingen. Het is daarom dat een groot aantal artsen sinds een aantal jaren BSR aanbeveelt bij hun patiënten. Niet alleen huisartsen, maar ook specialisten waaronder orthopedisch chirurgen, cardiologen en gynaecologen. Die wederzijdse doorverwijzing naar en van beoefenaars van andere gezondheidsdisciplines geldt tevens voor psychologen en (fysio)therapeuten.
De practitioners werken aan de zijde van de reguliere geneeskunde, in samenwerking. BSR kan het functioneren van het lichaam verbeteren, terwijl de cliënt medische behandelingen ondergaat. Bijvoorbeeld: als een arts een gebroken been zet, kan een BSR-practitioner body stress vrijmaken die tijdens het ongeval in de rug is ontstaan, of die het gevolg is van lopen met gips.
Als BSR-practitioners merken dat iets het herstelproces in de weg zit of tegenwerkt, dan zullen zij altijd aanraden om nader medisch onderzoek te laten doen. Cliënten die medicijnen gebruiken, krijgen het advies nauw contact daarover te onderhouden met de voorschrijvend arts.

Contact

Body Stress Release
Monique Salemink
Vossenbergsesteeg 9
5482 WE Schijndel

06-1614 8160
info@bsrmonique.nl 

naar top